ข้อมูลการติดต่อ PRIMAYA

หากคุณต้องการติดต่อเรา ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์ ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือต้องการพูดคุยเรื่องอื่นๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้